Archief

De Drie Rozen vzw

Foto's

Categorie : - 603 gevonden

Gemeente

Onderwerp

Deelonderwerp

Informatie

Personen

Datering

Afbeelding

Reeks

Referentie

's-Gravenwezel

 
Kapellen Kapel van O.L.VROUW MIDDELARES Gelegen op de Gillès de Pélichylei recht over de Dreef van Duyvendael.
Burgemeester Joseph Gillès de Pélichy liet deze bouwen in 1924, uit dank voor het overleven van een zwaar auto-ongeval van één der familieleden. Gedenksteen in de gevel.
 
   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000001 
's-Gravenwezel

 
Kapellen Kapel van O.L.VROUW MIDDELARES Zie foto 1    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000002 
's-Gravenwezel

 
Kapellen Kapel van O.L.VROUW MIDDELARES Binnenzicht Zie foto 1    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000003 
's-Gravenwezel

 
Kapellen Kapel van O.L.VROUW MIDDELARES Zie foto 1    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000004 
's-Gravenwezel

 
Kapellen Kapel van O.L.VROUW MIDDELARES Zie foto 1    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000005 
's-Gravenwezel

 
Kapellen KAPEL VAN DEN OVENBUUR Gelegen op de Sint-Jobsteenweg naast "De Brakken".
Bakstenen bakhuis, gebouwd in 1776. Het huisje deed dienst als bakoven voor de ganse buurt. Voor de tweede wereldoorlog werd hij op initiatief van baron José Gillès de Pélichy omgebouwd tot kapel.
 
   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000006 
's-Gravenwezel

 
Kapellen KAPEL VAN DEN OVENBUUR Achterzijde kapel Zie foto 6    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000007 
's-Gravenwezel

 
Kapellen MARIAKAPEL BOTERLAARBAAN Boterlaarbaan, kapel is verdwenen? Gelegen aan de ingang van de dreef naar het Kasteel "Hof ter Linden".     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000008 
's-Gravenwezel

 
Kapellen MARIAKAPEL WIJNEGEMSTEENWEG De kapel staat tussen Wijnegemsteenwg 75A en 'Agnesdal' Wijnegemsteenweg 77. Werd opgericht uit dank voor het behoud van het dorp in de Tweede Wereldoorlog. In de vloer staan de namen van mensen die een bijdrage leverden voor de bouwwerken.     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000009 
's-Gravenwezel

 
Kapellen MARIAKAPEL WIJNEGEMSTEENWEG Zie foto 9    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000010 
's-Gravenwezel

 
Kapellen KAPEL VAN O.-L.-VROUW VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND Gelegen begin van de Wouwerstraat.
De behouden thuiskomst in 1946 van twee vliegeniers vormde de grondslag voor het bouwen van deze kapel.
Kapel met rieten dak.
 
   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000011 
's-Gravenwezel

 
Kapellen KAPEL VAN O.-L.-VROUW VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND Zie foto 11 Toegangspoort tot kapel, ook met rieten dakbedekking.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000012 
's-Gravenwezel

 
Kapellen KAPEL VAN O.-L.-VROUW VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND Zijkant kapel. Zie foto 11    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000013 
's-Gravenwezel

 
Kapellen KAPEL VAN O.-L.-VROUW VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND Binnenzicht, kruisbeeld. Zie foto 11    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000014 
's-Gravenwezel

 
Kapellen KAPEL VAN O.-L.-VROUW VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND Achterkant kapel. Zie foto 11    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000015 
's-Gravenwezel

 
Kapellen KAPEL VAN O.-L.-VROUW VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND Zie foto 11    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000016 
Schilde

 
Kapellen CATERSKAPEL Kapel werd opgericht door Jonkvrouw Mathilde de Caters.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000017 
's-Gravenwezel

 
Kastelen GROOT KASTEEL     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000018 
's-Gravenwezel

 
Kastelen GROOT KASTEEL Dreef met jonge bomen tot aan het poortgebouw..    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000019 
's-Gravenwezel

 
Kastelen GROOT KASTEEL Zie foto 19    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000020 
's-Gravenwezel

 
Kastelen GROOT KASTEEL Dreef voor kasteel tot aan Sint-Jobsteenweg.     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000021 
's-Gravenwezel

 
Kastelen GROOT KASTEEL Dreef voor kasteel in de winter.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000022 
's-Gravenwezel

 
Kastelen GROOT KASTEEL Dreef van het kasteel naar de Gillès de Pélichylei.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000023 
's-Gravenwezel

 
Kastelen GROOT KASTEEL     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000024 
's-Gravenwezel

 
Kastelen GROOT KASTEEL     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000025 
's-Gravenwezel

 
Kastelen GROOT KASTEEL     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000026 
's-Gravenwezel

 
Kastelen GROOT KASTEEL     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000027 
's-Gravenwezel

 
Kastelen GROOT KASTEEL     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000028 
's-Gravenwezel

 
Kastelen GROOT KASTEEL     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000029 
's-Gravenwezel

 
Kastelen GROOT KASTEEL     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000030 
's-Gravenwezel

 
Kastelen GROOT KASTEEL Dreef naar kasteel. Getrokken van het kasteel richting St.-Jobsteenweg.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000031 
's-Gravenwezel

 
Kastelen GROOT KASTEEL Grazende schapen in weide en kasteel op achtergrond.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000032 
's-Gravenwezel

 
Kastelen GROOT KASTEEL Zijgevel kasteel.     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000033 
's-Gravenwezel

 
Kastelen GROOT KASTEEL     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000034 
's-Gravenwezel

 
LANDSCHAPPEN GROOT KASTEEL Weide met schapen, Groot Kasteel op de achtergrond.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000035 
's-Gravenwezel

 
Kastelen GROOT KASTEEL     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000036 
's-Gravenwezel

 
PARKEN GROOT KASTEEL Kasteelpark Baron Gillès de Pélichy.
Vellen beuken voorjaar 1969.
Foto getrokken door Verbruggen Marcel
 
 1969  Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000037 
's-Gravenwezel

 
Kastelen GROOT KASTEEL Dreef naar poortgebouw.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000038 
's-Gravenwezel

 
Kastelen GROOT KASTEEL Zicht op zijgevel kasteel en de hofgracht.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000039 
's-Gravenwezel

 
Hoeven DUIVENDAALHOEVE Eigenlijke naam 'Grote Hoeve'. Op de achtergrond Groot Kasteel. Schuur versterkt met steunberen.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000040 
's-Gravenwezel

 
Kastelen GROOT KASTEEL Hofgracht met twee zwanen.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000041 
's-Gravenwezel

 
Kastelen GROOT KASTEEL     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000042 
's-Gravenwezel

 
Kastelen GROOT KASTEEL Kasteel met poortgebouw.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000043 
's-Gravenwezel

 
Kastelen GROOT KASTEEL Poort toegang tot kasteelpark.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000044 
's-Gravenwezel

 
Kastelen GROOT KASTEEL     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000045 
's-Gravenwezel

 
Kastelen GROOT KASTEEL     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000046 
's-Gravenwezel

 
Kastelen GROOT KASTEEL Dreef naar kasteel.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000047 
's-Gravenwezel

 
Kastelen GROOT KASTEEL Hofgracht rond kasteel.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000048 
's-Gravenwezel

 
Kastelen GROOT KASTEEL Piramidedreef voor kasteel.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000049 
's-Gravenwezel

 
Kastelen GROOT KASTEEL Piramidedreef voor kasteel met twee ruiters.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000050 
's-Gravenwezel

 
LITURGISCH VAATWERK SINT-CATHARINAKERK Twee kannetjes voor water en wijn met bijhorend schaaltje.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000051 
's-Gravenwezel

 
LITURGISCH VAATWERK SINT-CATHARINAKERK Zilveren wierookvat.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000052 
's-Gravenwezel

 
LITURGISCH VAATWERK SINT-CATHARINAKERK Roodkoperen lavabo in de sacristie.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000053 
's-Gravenwezel

 
KERKINTERIEUR SINT-CATHARINAKERK Twee kandelaars.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000054 
's-Gravenwezel

 
KERKINTERIEUR SINT-CATHARINAKERK Houten medaillon, H. Norbertus.
De heilige toont de monstrans aan de gelovigen. Komt uit de oude kerk. Vermoedelijk uit de eerste helft van 18e eeuw.
 
   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000055 
's-Gravenwezel

 
KERKINTERIEUR SINT-CATHARINAKERK Medaillon H. Moeder Gods - 1880.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000056 
's-Gravenwezel

 
KERKINTERIEUR SINT-CATHARINAKERK Schilderij: De triomf van de H. Catharina. Vlaamse school, einde 16de, begin 17de eeuw.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000057 
's-Gravenwezel

 
KERKINTERIEUR SINT-CATHARINAKERK Schilderij. Zie foto 57    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000058 
's-Gravenwezel

 
KERKINTERIEUR SINT-CATHARINAKERK Kruisbeeld.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000059 
's-Gravenwezel

 
KERKINTERIEUR SINT-CATHARINAKERK Tabernakel in sacristie.
Op het vergulde houten deurtje triomfeert een stralende hostie boven een miskelk. Gevleugelde engelen hoofdjes en wolkjes zetten het geheel luister bij. Het deurtje wordt bekroond door met een weelderige slinger van bloemen die op zijn beurt wordt geaccentueerd door een schelp en neerhangende gordijnkwasten.
Het tabernakelpaneeltje zou dateren uit de eerste helft van de 18de eeuw en heeft mogelijk in de oude kerk gestaan.
 
   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000060 
's-Gravenwezel

 
KERKINTERIEUR SINT-CATHARINAKERK 18de-eeuwse gravure waarop het miraculeus beeld van O.L. Vrouw uit de parochiekerk van Sint-Willebrordus te Antwerpen wordt afgebeeld.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000061 
's-Gravenwezel

 
KERKINTERIEUR SINT-CATHARINAKERK Beeld Sint-Hubertus, met staf en hoorn. J.B. Van Wint (hout, 1901). Gepolychromeerd Patroon tegen razernij en van de jagers.     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000062 
's-Gravenwezel

 
KERKINTERIEUR SINT-CATHARINAKERK Beeld Sint-Sebastiaan, met pijl en boog. J.B. Van Wint (hout, 1904). Gepolychromeerd. Patroon van de boogschutters.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000063 
's-Gravenwezel

 
KERKINTERIEUR SINT-CATHARINAKERK Beeld Sint-Andreas, J.B. Van Wint (hout, 1902).    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000064 
's-Gravenwezel

 
KERKINTERIEUR SINT-CATHARINAKERK Beeld Sint-Dymphna, met zwaard. J.B. Van Wint (hout, 1902). Gepolychromeerd. Patroon tegen de zinneloosheid.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000065 
's-Gravenwezel

 
KERKINTERIEUR SINT-CATHARINAKERK Beeld Sint-Antonius, met varken. (hout, 1901).??? Gepolychromeerd. Patroon hulp in nood bij vele dierenziekten.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000066 
's-Gravenwezel

 
KERKINTERIEUR SINT-CATHARINAKERK Beeld Sint-Catharina, met zwaard en wiel. J.B. Van Wint (hout, 1903). Gepolychromeerd. Patroonheilige van de kerk, men roept haar aan tegen het catharinawiel (Tinea Corporis).     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000067 
's-Gravenwezel

 
GEDENKSTENEN SINT-CATHARINAKERK Gedenksteen in marmer "Ter eeuwige gedachtenisse van Weledele Jongvrouw Mathilde M.C.G. de Caters die gegeven heeft den vloer van deze kerk alsook den grond waar deze kerk op gebouwd is. 'sGravenwezel 7 mei 1878".     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000068 
's-Gravenwezel

 
KERKINTERIEUR SINT-CATHARINAKERK Preekstoel is ontworpen door architect Bilmeyer en uitgevoerd door beeldhouwer De Wint. Op het middenpaneel staat de afbeelding van de bergrede met de volgende tekst "Venerunt et audirent eum et sanarentur" (ze kwamen en luisterden naar hem en werden genezen). Aan de voet van de kansel staat het beeld van de heilige keizer Hendrik. Pastoor Henri Vanderheyden heeft de preekstoel aan de kerk geschonken in 1900.     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000069 
's-Gravenwezel

 
KERKINTERIEUR SINT-CATHARINAKERK Preekstoel. Langs de beide zijden van het middenpaneel staan de twaalf apostelen afgebeeld. Zie foto 69    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000070 
's-Gravenwezel

 
KERKINTERIEUR SINT-CATHARINAKERK Koorgestoelte Boven deur prijkt het wapen schild van de familie Roose de Baisy. Midden 18de eeuw.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000071 
's-Gravenwezel

 
KERKINTERIEUR SINT-CATHARINAKERK Rococo-koorgestoelte, boven de deur prijkt het wapenschild van de familie van Susteren Stond in de vorige kerk. Midden 18de eeuw.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000072 
's-Gravenwezel

 
KERKINTERIEUR SINT-CATHARINAKERK Houten gestoelte, achteraan in de kerk.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000073 
's-Gravenwezel

 
KERKINTERIEUR SINT-CATHARINAKERK Zijaltaar toegewijd aan O.L. Vrouw van de Rozenkrans. Centrale paneel: stelt de Moeder Gods voor die de Rozenkrans schenkt aan de H. Dominicus.
1978 Foto getrokken door K. Borstlap
 
   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000074 
's-Gravenwezel

 
KERKINTERIEUR SINT-CATHARINAKERK Zie foto 74 15 kleine paneeltjes die link, rechts en onder het hoofdtafereel zijn gerangschikt, stellen de 15 mysteriën van de Rozenkrans voor.
1978 Foto getrokken door K. Borstlap
 
   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000075 
's-Gravenwezel

 
KERKINTERIEUR SINT-CATHARINAKERK Zie foto 74 -75 Detailfoto: Eén der 15 mysteriën.
1978 Foto getrokken door K. Borstlap
 
   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000076 
's-Gravenwezel

 
Kastelen Vinkenhof Wijnegemsteenweg 75.
Eertijds Hof van Cambier. Residentie van de familie Cornet d'Elzius de Peissant.
 
   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000077 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen 's-Gravenhof Moerstraat 53 Ingang naar 's-Gravenhof, liep destijds van het begin van de St. Jobsesteenweg naar de Moerstraat.  Photo Mon '27 (Edmond Van Offel???)   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000078 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen 's-Gravenhof Rechts de kapel. Speelhof van industrieel Cornelis De Grauw. 1783 Grauwhof, kreeg in de loop van de jaren meerdere bestemmingen. In oktober 2005 wordt het gerestaureerde en gerenoveerde gebouw opengesteld voor bezoekers.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000079 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen 's-Gravenhof Zie foto 79 Pensiongasten   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000080 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen 's-Gravenhof Zie foto 79    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000081 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen 's-Gravenhof Zie foto 79 Achterzijde gebouw.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000082 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen 's-Gravenhof Zie foto 79    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000083 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen 's-Gravenhof Zie foto 79    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000084 
's-Gravenwezel

 
Kastelen Catershof Sint-Jobsteenweg Het "Kattenhof" bevindt zich op de Steenweg naar Sint-Job in de wijk de Brakken. Het is een slot uit de 15de eeuw, dat op het einde van de 17de eeuw verbouwd werd. Jean, Pierre, Ernest de Caters kocht de Kattenberghoeve in 1764. Eén van zijn zonen Carolus, Maria, Josephus, de Caters vestigde zich op het Kattenhof. Hij was gehuwd met Isabella, Coletta, Ghislaine de Potter. Mathilde was zijn oudste kind. Jonkvrouw Mathilde de Caters werd geboren op 14 mei 1841 te Gent en stierf te 's-Gravenwezel op 8 december 1897.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000085 
's-Gravenwezel

 
Kastelen Catershof Luchtfoto domein Catershof. Zie foto 85    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000086 
's-Gravenwezel

 
Kastelen Catershof Zie foto 85    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000087 
's-Gravenwezel

 
Kastelen KASTEEL HOF TER LINDEN     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000088 
's-Gravenwezel

 
KERKEN SINT-CATHARINAKERK De huidige kerk werd ingehuldigd in 1878.     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000089 
's-Gravenwezel

 
KERKEN SINT-CATHARINAKERK     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000090 
's-Gravenwezel

 
KERKEN SINT-CATHARINAKERK Op de voorgrond achtermuur van het verdwenen kerkhof.
Nu het Lodewijk De Vochtplein.
 
   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000091 
's-Gravenwezel

 
KERKEN SINT-CATHARINAKERK Zicht op kerk langs de vroegere Kerkelei, nu Frans Pauwelslei.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000092 
's-Gravenwezel

 
KERKEN SINT-CATHARINAKERK Zicht op kerktoren en kostershuis.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000093 
's-Gravenwezel

 
KERKEN SINT-CATHARINAKERK     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000094 
's-Gravenwezel

 
KERKEN SINT-CATHARINAKERK Foto genomen van op het oude kerkhof.
Het kerkhof werd ontruimd en de graven werden overgebracht naar het nieuwe kerkhof in de Moerstraat. Later werd het Lodewijk De Vochtplein aangelegd.
1978 Foto getrokken door K. Borstlap.
 
   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000095 
's-Gravenwezel

 
KERKEN SINT-CATHARINAKERK Links van de kerk het H.Hartbeeld, opgericht ter nagedachtenis van de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog en van de Burgerlijke Slachtoffers 1940-1945.
1978 Foto getrokken door K. Borstlap
 
   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000096 
's-Gravenwezel

 
KERKEN SINT-CATHARINAKERK Zie foto 96    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000097 
's-Gravenwezel

 
KERKEN SINT-CATHARINAKERK     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000098 
's-Gravenwezel

 
GEDENKSTENEN SINT-CATHARINAKERK Gedenksteen gemetseld in voorgevel kerk.
"Uit erkentenis aan den edelen Heer Ph. A.L.I. Gillès van 'sGravenwezel, bijzonderen weldoener in het bouwen der kerk. 1876".
1978 Foto getrokken door K.Borstlap.
 
   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000099 
's-Gravenwezel

 
GEDENKSTENEN SINT-CATHARINAKERK Gedenksteen gemetsteld in voorgevel van de kerk.
"Rid Ed. Pycke Gouverneur; Baron Ph. Gillès de Pélichy Burgemeester; J.B. Soebert Pastoor, Eug Gife Bouwmeester. 1876".
1978 Foto getrokken door K. Borstlap
 
   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000100 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN KEUKEN Pompbak met twee koperen kranen.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000101 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN KEUKEN Overzicht keuken. Johan Willeme en Anita Vervoort   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000102 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN ZAAL GILLES DE PELICHY Voorwerpen uit de keuken van het 'Groot Kasteel' o.a. oude kast 2m lang, zitbad, boterton op voet ...    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000103 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN ZAAL GILLES DE PELICHY Voorwerpen uit de keuken van het 'Groot Kasteel' o.a roosters kookvuur, blaasbalg, oplegpotten in aardewerk...    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000104 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN OPKAMER HUISJE Eetkamer: halfhoge kast, ronde tafel met stoelen.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000105 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN VERGADERZAAL Foto van tekening gemaakt door Staf Peeters - mei 1975.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000106 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN VERGADERZAAL Schouw in metselwerk met kachel en bakoven.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000107 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN VERGADERZAAL Schouw in metselwerk met open haard.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000108 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN VERGADERZAAL Schouw in metselwerk met kachel en bakoven    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000109 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN VERGADERZAAL Schouw in metselwerk met kachel en bakoven.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000110 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN VERGADERZAAL Schouw in metselwerk met open haard.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000111 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN VERGADERZAAL Schouw in metselwerk met kachel en bakoven.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000112 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN TEXTIEL Zwarte kapmantel.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000113 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN TEXTIEL Hoedje en omslagdoek.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000114 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN TEXTIEL Zwarte kapmantel.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000115 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN LANDBOUWALAAM Algemeen overzicht.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000116 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN MANDEN EN KORVEN Wasmand, duivenmand e.a. in riet (tenen). Bijenkorf in stro.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000117 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN  Reisbar. Koffertje in zwart en bruin hout met koperen biesje versierd, sleuteltje. Inhoud: 4 glazen karafjes en 10 borrelglaasjes met motief.     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000118 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN  Overzicht pijpen, tabakpot, pijpenrek en snuifdozen.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000119 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN DEVOTIE Overzicht kruisbeelden.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000120 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN DEVOTIE Overzicht Mariabeelden en H. Hartbeelden.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000121 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN DEVOTIE Overzicht heiligbeelden.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000122 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN DRUKKERIJ Nieuwjaarsbrieven, kaartjes.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000123 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen WERKMANSHUISJES Werkmanshuisjes gelegen op de Wijnegemsteenweg. Het linkse huisje werd het eerste lokaal van onze heemkring.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000124 
's-Gravenwezel

 
GEDENKSTENEN HEEMHUISJES 'Aan Baron Philippe Gillès de Pélichy die deze drie huisjes toevertrouwde aan de heemkring "De Drie Rozen" en ze aldus redde voor het nageslacht.' 26 februari 1974.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000125 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN BUITENKANT     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000126 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN BUITENKANT Huisje nr. 43    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000127 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN BUITENKANT Drie huisjes.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000128 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN BUITENKANT 3 huisjes, voortuinen gescheiden door haagjes.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000129 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN BUITENKANT 3 huisjes. Voortuintjes gescheiden door haagjes. Laatste huisje was toen het heemhuis.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000130 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN BUITENKANT 3 werkmanshuisjes. Voortuintjes hebben plaatsge- maakt voor klinkers.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000131 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN BUITENKANT Voorgevel heemhuisjes.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000132 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN BUITENKANT Voorgevel heemhuisjes.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000133 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN BUITENKANT Voorgevel heemhuisjes bij duisternis.
Voor de gevel staat de oude brandweerwagen van 's-Gravenwezel.
 
   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000134 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN BUITENKANT Bovenaanzicht heemhuisjes.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000135 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN TEXTIEL Heemhuisjes gemaakt in kantwerk.     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000136 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN BUITENKANT Algemeen overzicht heemhuisjes en museum met binnenkoer.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000137 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN BUITENKANT Ruwbouw ambachtengalerij.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000138 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen WOONHUIS RECTOR KLOOSTER Kerkstraat 47 Voorgevel.     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000139 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen PASTORIJ Kerkstraat 31. Voorgevel.     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000140 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen KERKSTRAAT Kerkstraat met woonhuizen. van nr. 35 tot nr. 61    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000141 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen Oud Gemeentehuis Kerkstraat 17.
Huis brouwer Cautereels, nadien nieuw gemeentehuis van 's-Gravenwezel.
 
   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000142 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen KERKSTRAAT Zicht Kerkstraat, rechts heemhuisjes, links huis gemeentesecretaris, nu Anke Fierens en kerk.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000143 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen KLOOSTER Kloostertuin met zicht op achtergevel school, kapel en gebouw kloosterzusters.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000144 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen KLOOSTER Voorkant middelbare school.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000145 
's-Gravenwezel

 
KERKEN SINT-CATHARINAKERK Hoofdaltaar neo-gotiek.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000146 
's-Gravenwezel

 
KERKEN SINT-CATHARINAKERK Hoofdbeuk met hoofdaltaar.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000147 
's-Gravenwezel

 
KERKEN SINT-CATHARINAKERK Hoofdbeuk met doksaal.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000148 
's-Gravenwezel

 
KERKINTERIEUR SINT-CATHARINAKERK Reliekbuste Sint-Catharina.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000149 
's-Gravenwezel

 
KERKINTERIEUR GRAFSTEEN Grafsteen van Jonkvrouwe gravinne van Wesele die in 1444 overleed. De steen werd in 1904 in de muur gemetseld en is het enige restant van de vermoedelijk eerste stenen kerk van 's-Gravenwezel.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000150 
's-Gravenwezel

 
LITURGISCH VAATWERK SINT-CATHARINAKERK Wierookscheepje zilver.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000151 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen VILLA WOUWENHOF     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000152 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen BEENHOUWERIJ 'LOUIS BEENHOUWER' Wijnegemsteenweg 8. Na 45 jaar, werd met de beenhouwerij gestopt in 1976 Louis en Stien Joossens-Schollaert. Nadien Fotowinkel Piet Van den Heuvel, nu vishandel 's Gravenwezel.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000153 
's-Gravenwezel

 
DORPSKERN LUCHTFOTO Panorama Moerstraat tot aan de Brakken, voetbalvelden, Gilles de Pélichylei.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000154 
's-Gravenwezel

 
AFBRAAK WIJNEGEMSTEENWEG     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000155 
's-Gravenwezel

 
AFBRAAK WIJNEGEMSTEENWEG     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000156 
's-Gravenwezel

 
AFBRAAK HOEK DE KAAK-MOERSTRAAT     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000157 
's-Gravenwezel

 
AFBRAAK HOEK DE KAAK-MOERSTRAAT     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000158 
's-Gravenwezel

 
AFBRAAK HOEK DE KAAK-MOERSTRAAT     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000159 
's-Gravenwezel

 
AFBRAAK HOEK DE KAAK-MOERSTRAAT     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000160 
's-Gravenwezel

 
AFBRAAK HOEK DE KAAK-MOERSTRAAT     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000161 
's-Gravenwezel

 
AFBRAAK HOEK DE KAAK-MOERSTRAAT     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000162 
's-Gravenwezel

 
AFBRAAK HOEK DE KAAK-MOERSTRAAT  Op de grond: Jozef Lamps; Karel Borstlap In de hoogte: Leon Duprez; Jef Van Hove;?;?.   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000163 
's-Gravenwezel

 
AFBRAAK HOEK DE KAAK-MOERSTRAAT  Op de grond: Karel Borstlap. In de hoogte: Leon Duprez; Jef Van Hove;?;?.   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000164 
's-Gravenwezel

 
AFBRAAK HOEK DE KAAK-MOERSTRAAT     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000165 
's-Gravenwezel

 
AFBRAAK HOEK DE KAAK-MOERSTRAAT     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000166 
's-Gravenwezel

 
AFBRAAK HOEK DE KAAK-MOERSTRAAT     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000167 
's-Gravenwezel

 
AFBRAAK HOEK DE KAAK-MOERSTRAAT     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000168 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen CAFE 'DE BIJL' Foto 1960. Café bij 'Fien Mot'.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000169 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen CAFE 'DE BIJL' Zie fot 169.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000170 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen CAFE 'DE BIJL' Wijnegemsteenweg 3. Fien Mot (dag van de processie).    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000171 
's-Gravenwezel

 
AFBRAAK MOERSTRAAT Herberg en brouwerij 'het Moleken'. Zicht langs de achterzijde omstreeks 1960.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000172 
's-Gravenwezel

 
AFBRAAK HOEK DE KAAK-MOERSTRAAT     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000173 
's-Gravenwezel

 
AFBRAAK HOEK DE KAAK-MOERSTRAAT     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000174 
's-Gravenwezel

 
INKOM 's-GRAVENWEZEL KRUISPUNT DE KAAK-KERKSTRAAT-MOERSTRAAT-WIJNEGEMSTEENWEG     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000175 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN  Tentoonstelling fauna en flora.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000176 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN  Zie foto 176.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000177 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN  zie foto 176.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000178 
's-Gravenwezel

 
VERENIGINGEN SINT-SEBASTIAAANSGILDE Gildevlag.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000179 
's-Gravenwezel

 
VERENIGINGEN SINT-SEBASTIAAANSGILDE Gildevlag.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000180 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN DEVOTIE Ingelijst in houten kader, afb. Maria met kind Jezus, Geborduurde tekst met gouddraad, 'Onze Lieve Vrouw van altijd durende bijstand'.     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000181 
's-Gravenwezel

 
LITURGISCH VAATWERK DEVOTIE Ingelijst in houten kader, afb. Sint-Jozef met kind Jezus, Geborduurde tekst met gouddraad 'Heilige Joseph, Redder in den nood. Bid voor ons'.     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000182 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN TEXTIEL Overzicht: hoeden, merklap, kantklossen enz    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000183 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN  Strijkijzerskacheltje; er konden meerdere strijkijzers tegelijk verwarmd worden.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000184 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN TEXTIEL Overzicht: hoeden, naailappen enz.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000185 
's-Gravenwezel

 
LITURGISCH VAATWERK TEXTIEL Kantkloskussen.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000186 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN DRUKKERIJ Pedaaldrukmachine?,letterbakken met letterblokken, kast..    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000187 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN SCHOOL Klasje met lessenaar, school-banken, telraam..    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000188 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN SCHOOL Klasje:schoolbord,schoolbank-en, telraam, houten boeken-tassen ...    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000189 
's-Gravenwezel

 
LITURGISCH VAATWERK SCHOOL Klasje. kaart 's-Gravenweze, schoolbanken, lessenaar met inktstel....    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000190 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN SCHOOL Klasje: schoolbanken, weegschaal, gewichten, prent...    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000191 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN KEUKEN Overzicht: pomp met koperen teuten, keukenkast met porseleinen voorwerpen...    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000192 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN KEUKEN Overzicht: tafel met borden en paplepels, koffiemolen, op de pompsteen een graanmolen...    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000193 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN LOODGIETERIJ Overzicht werkgerief.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000194 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN KUIPER Ovezrzicht werkgerief.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000195 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN SCHOENMAKER Overzicht schoenmakers-materiaal:leesten, schoenen, naaimachine,     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000196 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN DIAMANTNIJVERHEID Diverse gereedschappen voor het bewerken van diamant.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000197 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN DIAMANTNIJVERHEID Zie foto 197    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000198 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN DIAMANTNIJVERHEID Zie foto 197    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000199 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN VOORDRACHTEN Voordracht: Armand Pien in de turnzaal van de gemeentelijke jongensschool. Januari 1970 Armand Pien; M. Penne; Kris Peeters   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000200 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN VOORDRACHTEN Zie foto 200 1e rij: Armand Pien; Karel Borstlap 2e rij:?;?;?; Mia Smet; ?; 3e rij:?;?;?; De Brouwer 4e rij: Luc Brijs, Maria Lambrechts; Mevr. Brijs   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000201 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN VOORDRACHTEN Zie foto 200 Jozef Lamps; Robert Corluy; Karel Borstlap; Armand Pien.   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000202 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN VOORDRACHTEN Zie foto 200 André Verbeeeck.   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000203 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN VOORDRACHTEN Zie foto 200 Laura Penne; Armand Pien; M. Penne   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000204 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN VOORDRACHTEN Zie foto 200 1e rij:?.?.Lieve Borstlap; Kris Borstlap; Elvire Reussen 2e rij: Brouwers;Mevr. Smits; Mevr. Van Achteren;?; Mr. Van Achteren; Mr. Smits 3e rij: Mr. Dhooghe; Mevr. Dhooghe; C. Luyckx; Frans Ghys;   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000205 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN VOORDRACHTEN Zie foto 200 Jozef Lamps; André Verbeeck; Elvire Reussens; Robert Corluy
Achteraan de heer Smits
 
  Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000206 
's-Gravenwezel

 
AFBRAAK WIJNEGEMSTEENWEG Afbraak oude woning in de lente-zomer 1972 Jozef Lamps; Eduard Willems   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000207 
's-Gravenwezel

 
AFBRAAK WIJNEGEMSTEENWEG Zie foto 207 Karel Borstlap; Ivan Pierre;?. Elvire Reussens Lea Suanet; Frank, Hilde en Els Vermeiren; Mariette Pierre-Spies.   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000208 
's-Gravenwezel

 
AFBRAAK WIJNEGEMSTEENWEG Zie foto 207 ?; Karel Borstlap; ?;?;?;   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000209 
's-Gravenwezel

 
AFBRAAK WIJNEGEMSTEENWEG Zie foto 207 Eduard Willems; ?;   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000210 
's-Gravenwezel

 
AFBRAAK WIJNEGEMSTEENWEG Zie foto 207 ?; Karel Borstlap   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000211 
's-Gravenwezel

 
AFBRAAK WIJNEGEMSTEENWEG Zie foto 207 E. Esgain   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000212 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN HEEMHUISJES Opbouw nieuw heem, sept.-nov. 1972. Kerkstraat 45. Jozef Lamps   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000213 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN HEEMHUISJES Zie foto 213 Karel Borstlap; Marlies Verbeeck; Mevr. Verbeeck; André Verbeeck.   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000214 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN HEEMHUISJES Zie foto 213 Frans Ennekens; Frans Ghys.   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000215 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN HEEMHUISJES Zie foto 213 Jozef Lamps.   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000216 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN HEEMHUISJES Zie foto 213 Frans Ghys.   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000217 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN HEEMHUISJES Zie foto 213 Karel Borstlap.   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000218 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN  Samenstellen kringblad. ?; Gust Eyselbergs; Mr. Hooghe; Mevr. Hooghe; Jozef Lamps;?   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000219 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN  Zie foto 219 Mevr. Martha Eyselbergs; Mr. Gust Eyselbergs; Mr. Hooghe; Mevr. Hooghe; Jozef Lamps; ?   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000220 
's-Gravenwezel

 
scholen GEMEENTELIJKE SCHOOL Viering Schoolhoofd Gemeentelijke School Schoolhoofd Luc Brijs Burgemeester Frans Mariën   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000221 
Schoten

 
LANDSCHAPPEN La Garenne Pater Damiaan herten.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000222 
's-Gravenwezel

 
KLOOSTER KLOOSTERLEVEN 50 jaar Kloosterleven Zuster Barbara (Maria De Meyer) Karel De Meutter    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000223 
Schilde

 
Rampoefening Rampoefening Rampoefening Civiele Bescherming    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000224 
Schoten

 
LANDSCHAPPEN La Garenne Pater Damiaan herten.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000225 
Schilde

 
scholen SCHOOL Onderwijzeres in Schilde Mieke Jochems   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000226 
Schilde

 
scholen SCHOOL Onderwijzeres in Schilde Mieke Jochems   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000227 
Schilde

 
Sint-Hubertusviering Sint-Hubertusviering Sint-Hubertusviering Paters van Scheut    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000228 
Schilde

 
Sint-Guibertus  Sint-Guibertus Nieuwe vlag Harmonie Louis Franssen (midden)   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000229 
's-Gravenwezel

 
Biënnale  In Dorpshuis 's-Gravenwezel 3de Biënnale winnares. Burgemeester Dirk Nuyts Biënnale winnares Achteraan Dhr. Bruwiere 18/03/1995  Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000230 
's-Gravenwezel

 
Biënnale  3de Biënnale Dorpshuis 's-Gravenwezel. Biënnale winnares Burgemeester Dirk Nuyts André Wouters 18/03/1995  Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000231 
's-Gravenwezel

 
Begrafenis SINT-CATHARINAKERK Begrafenis met paard en koets.   10/02/1996  Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000232 
's-Gravenwezel

 
Begrafenis SINT-CATHARINAKERK Begrafenis met paard en koets  10/02/1996  Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000233 
's-Gravenwezel

 
  Toneel Rusthuis Sint-Lodewijk Personeel Rusthuis Sint-Lodewijk   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000234 
's-Gravenwezel

 
Sterzingen Kapel Rusthuis Sterzingen in Kapel Rusthuis Sint Lodewijk. ?.   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000235 
's-Gravenwezel

 
Sterzingen Kapel Rusthuis Sterzingen Kapel Rusthuis Sint-Lodewijk E.H. Van den Nieuwenhuysen.   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000236 
's-Gravenwezel

 
 onthaalvader Eerste onthaalvader in 's-Gravenwezel. Paul De Smet wonende Kerkstraat.   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000237 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen BEENHOUWERIJ 'LOUIS BEENHOUWER' Zie foto 153 Wijnegemsteenweg.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000238 
's-Gravenwezel

 
DORPSKERN WIJNEGEMSTEENWEG Wijnegemsteenweg; rechts Texaco.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000239 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen CAFE 'IN DEN VOGELENZANG' Wijnegemsteenweg 193. Café met druk bezet terras. 'Victor Tubbax-Ceulemans'    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000240 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen CAFE 'IN DEN VOGELENZANG' Wijnegemsteenweg 193. Fik Tubbax omringd door zijn klanten.   Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000241 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen CAFE 'IN DEN VOGELENZANG' Wijnegemsteenweg 193. Inkom van het café.     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000242 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen CAFE 'IN DEN VOGELENZANG' Café op achtergrond. Vooraan twee fietsers rijden in richting Wijnegem.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000243 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen REDOUTE Moerstraat 57. Luchtfoto van het domein 'Redoute'.     Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000244 
's-Gravenwezel

 
LANDSCHAPPEN SINT-JOBSTEENWEG Zicht van aan het Groot Kasteel richting St.-Job-in-'t-Goor. Eikendreef op St. Jobsteenweg werd geveld. Foto Marcel Verbruggen.  Voorjaar 1969  Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000245 
's-Gravenwezel

 
Kastelen GROOT KASTEEL Achterzijde met terras.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000246 
's-Gravenwezel

 
LANDSCHAPPEN  Zicht op Brasschaatsebaan vanaf de beek.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000247 
's-Gravenwezel

 
Kastelen Catershof Smeedijzeren poort.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000248 
's-Gravenwezel

 
LANDSCHAPPEN  Weide met grazende paarden.    Klik voor een grotere afbeelding  01 FOTO000249 
's-Gravenwezel

 
LANDSCHAPPEN SINT-JOBSTEENWEG St. Job. wegenwerken; geschonden linde/Firma Van As. Foto:Marcel Verbruggen.  1970  Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000250 
's-Gravenwezel

 
LANDSCHAPPEN  De 'vrijersboom'.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000251 
's-Gravenwezel

 
LANDSCHAPPEN SINT-JOBSTEENWEG St. Jobsteenweg. Geschonden beuk/firma Van As. 1970-Foto:Marcel Verbruggen.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000252 
's-Gravenwezel

 
PARKEN SINT-JOBSTEENWEG Wegenwerken firma Van As-beuk 1970-foto: Marcel Verbruggen.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000253 
's-Gravenwezel

 
PARKEN  Zittende leeuw.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000254 
's-Gravenwezel

 
PARKEN GROOT KASTEEL Kasteelpark Baron Gillès de Pélichy. Vellen bomen. Voorjaar 1969 Foto: Marcel Verbruggen    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000255 
's-Gravenwezel

 
LANDSCHAPPEN SINT-JOBSTEENWEG Wegenwerken St. Job./firma Van As. Linde. 1970-Foto:Marcel Verbruggen.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000256 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen SMIDSE St.Jobsteenweg, gelegen tegenover 'De Brakken'. De oude smidse op de Sint-Jobsteenweg werd door Baron Gillès de Pélichy van de ondergang gered zoals de meeste omliggende oude gebouwen. Hier besloeg de smid van 's-Gravenwezel de paarden en herstelde hij de karren en koetsen. Men kan er nog het ijzeren hoefstel zien waar men vroeger paarden mee besloeg, het staat buiten de eigenlijke smidse. Nu heeft de wandelclub "de Bosgeuzen" hier haar vaste stek.     Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000257 
's-Gravenwezel

 
LANDSCHAPPEN  Weide met schapen.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000258 
's-Gravenwezel

 
OUD KERKHOF GRAFKELDER Grafkelder familie de Caters met muurrest van hoogkoor van oude kerk. Foto: K.B.     Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000259 
's-Gravenwezel

 
OUD KERKHOF GRAFKELDER Zie foto 259 Anno 1978    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000260 
's-Gravenwezel

 
OUD KERKHOF FUNDERINGEN OUDE KERK Fundering bloot gelegd op het oude kerkhof in april 1978. Foto: Karel Borstlap    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000261 
's-Gravenwezel

 
OUD KERKHOF FUNDERINGEN OUDE KERK Zie foto 261    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000262 
's-Gravenwezel

 
OUD KERKHOF FUNDERINGEN OUDE KERK Zie foto 261    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000263 
's-Gravenwezel

 
onderwijs FUNDERINGEN OUDE KERK Zie foto 261    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000264 
's-Gravenwezel

 
OUD KERKHOF FUNDERINGEN OUDE KERK Zie foto 261 Op achtergrond de graven van de E.Zusters van het H. Hart van Maria, 's-Gravenwezel.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000265 
's-Gravenwezel

 
OUD KERKHOF GRAFKELDER Familie Gillès de Pélichy.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000266 
's-Gravenwezel

 
LODEWIJK DE VOCHTPLEIN HOOGKOOR OUDE KERK Hoogkoor oude kerk voor restauratie.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000267 
's-Gravenwezel

 
LODEWIJK DE VOCHTPLEIN HOOGKOOR OUDE KERK Zie foto 267 Grafkelder familie de Caters.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000268 
's-Gravenwezel

 
LANDSCHAPPEN DUYVENDAEL Nieuwe verkaveling 1956-1957    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000269 
's-Gravenwezel

 
LANDSCHAPPEN DUYVENDAEL Winters landschap met twee wandelaars.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000270 
's-Gravenwezel

 
LANDSCHAPPEN DUYVENDAEL Winters landschap met wandelaar.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000271 
's-Gravenwezel

 
LANDSCHAPPEN DUYVENDAEL Winters landschap.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000272 
's-Gravenwezel

 
LANDSCHAPPEN DUYVENDAEL Winters landschap.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000273 
's-Gravenwezel

 
LANDSCHAPPEN DUYVENDAEL Zie foto 269     Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000274 
's-Gravenwezel

 
LANDSCHAPPEN DUYVENDAEL 1958-59 3 wandelaars    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000275 
's-Gravenwezel

 
LANDSCHAPPEN DUYVENDAEL 1958-59 Dreef van Duyvendael, aange-legd.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000276 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen DUYVENDAEL 1959-60 Villa van de familie Van Noten.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000277 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen DUYVENDAEL Landhuis in Dreef van Duyvendael.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000278 
's-Gravenwezel

 
LANDSCHAPPEN DUYVENDAEL Dreef van Duyvendael, nog niet aangelegd.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000279 
's-Gravenwezel

 
LANDSCHAPPEN DUYVENDAEL Dreef van Duyvendael, nog niet aangelegd.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000280 
's-Gravenwezel

 
LANDSCHAPPEN DUYVENDAEL Dreef van Duyvendael, nog niet aangelegd.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000281 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen DUYVENDAEL Villa van de familie Van den Branden. 1958-59    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000282 
's-Gravenwezel

 
LANDSCHAPPEN DUYVENDAEL Dreef van Duyvendael, nu aangelegd. Op wandel met kinderwagen. 1958-59     Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000283 
's-Gravenwezel

 
LANDSCHAPPEN DUYVENDAEL 3 wandelaars. 1958-59    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000284 
's-Gravenwezel

 
LANDSCHAPPEN DUYVENDAEL Zie foto 269    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000285 
's-Gravenwezel

 
LANDSCHAPPEN DUYVENDAEL Dreef van Duyvendael.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000286 
's-Gravenwezel

 
LANDSCHAPPEN WILLECOM Kappen van bomen, voor aanleg nieuwe wijk.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000287 
's-Gravenwezel

 
LANDSCHAPPEN WILLECOM Houthakker aan het werk.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000288 
's-Gravenwezel

 
LANDSCHAPPEN WILLECOM Houthakker ontschorst de bomen.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000289 
's-Gravenwezel

 
LANDSCHAPPEN WILLECOM Omgehakte bomen.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000290 
's-Gravenwezel

 
LANDSCHAPPEN WILLECOM Omgehakte bomen.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000291 
's-Gravenwezel

 
LANDSCHAPPEN WILLECOM Houthakker verwijdert takken van omgehakte bomen.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000292 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen HET WITTE PAARD Gillès de Pélichylei. Rieten dak. Destijds manege. Nu restaurant "100 jaar Wah'.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000293 
's-Gravenwezel

 
JUMPING MOERHOF     Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000294 
's-Gravenwezel

 
WATERLOPEN ZWANEBEEK Petitie ivm open riool. 1970 Foto: Marcel Verbruggen.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000295 
's-Gravenwezel

 
WATERLOPEN ZWANEBEEK Zie foto 295    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000296 
's-Gravenwezel

 
Kapellen MARIAKAPEL GALGENSTRAAT Ter ere van O.L.Vrouw van Lourdes.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000297 
's-Gravenwezel

 
LANDSCHAPPEN  Dreef.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000298 
's-Gravenwezel

 
LANDSCHAPPEN HOF TER LINDEN Toegangsweg in de Boterlaarbaan naar kasteel 'Hof ter Linden'. Rechts Mariakapel.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000299 
's-Gravenwezel

 
MARIABEELDEN DEVOTIE Mariabeeld aan een villa in Hof ter Linden.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000300 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen HOF TER LINDEN Enkele villa's.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000301 
's-Gravenwezel

 
LANDSCHAPPEN HOF TER LINDEN Winters landschap. Wandelen en genieten op de slee.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000302 
's-Gravenwezel

 
LANDSCHAPPEN HOF TER LINDEN Twee kinderen aan de fontein in Hof ter Linden.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000303 
's-Gravenwezel

 
LANDSCHAPPEN HOF TER LINDEN Winters landschap en sneeuwpret.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000304 
's-Gravenwezel

 
LANDSCHAPPEN HOF TER LINDEN Moeder met kind en hond op wandel.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000305 
's-Gravenwezel

 
LANDSCHAPPEN HOF TER LINDEN Camelialaan. Villa's liggen verscholen in de dennebossen.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000306 
's-Gravenwezel

 
LANDSCHAPPEN HOF TER LINDEN Fontein met twee meisjes.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000307 
Schilde

 
KERKEN KERK SCHILDE-BERGEN O.L. Vrouw ten Hemel opgenomen. Wit kerkske met rieten dak. Buitenkant kerk. Is later afgebrand.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000308 
Schilde

 
KERKEN KERK SCHILDE-BERGEN Zie foto 308 Nieuwe kerk heropgebouwd na een brand. Ingang met parking.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000309 
Schilde

 
KERKEN KERK SCHILDE-BERGEN Zie foto 308-309 Buitenkant kerk.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000310 
Schilde

 
KERKEN KERK SCHILDE-BERGEN Zie foto 308-309 Buitenkant kerk.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000311 
Schilde

 
KERKEN KERK SCHILDE-BERGEN Zie foto 308-309 Buitenkant kerk.     Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000312 
Schilde

 
KERKEN KERK SCHILDE-BERGEN Zie foto 308-309 Buitenkant kerk.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000313 
Schilde

 
KERKEN KERK SCHILDE-BERGEN Zie foto 308-309 Buitenkant kerk.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000314 
Schilde

 
PARKEN SCHILDEHOF     Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000315 
Schilde

 
PARKEN SCHILDEHOF     Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000316 
Schilde

 
PARKEN SCHILDEHOF     Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000317 
Schilde

 
PARKEN SCHILDEHOF     Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000318 
Schilde

 
PARKEN SCHILDEHOF Op achtergrond 'pijlenbrug'.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000319 
Schilde

 
PARKEN SCHILDEHOF Zonnestralen door het lover van de bomen.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000320 
Schilde

 
  Fietsers    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000321 
Schilde

 
PARKEN SCHILDEHOF Wandelweg.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000322 
Schilde

 
PARKEN SCHILDEHOF 'Pijlenbrug'.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000323 
Schilde

 
PARKEN SCHILDEHOF Fundamenten van het Kasteel van Baron Henri van de Werve. Werd door de gemeente afgebroken in ???    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000324 
Schilde

 
Gebouwen RUSTHUIS VAN DE PATERS VAN SCHEUT Voorzijde van het gebouw.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000325 
Schilde

 
 RUSTHUIS VAN DE PATERS VAN SCHEUT Jubileumviering 1979.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000326 
Schilde

 
PARKEN SCHILDEHOF Fundamenten kasteel, Baron van de Werve.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000327 
Schilde

 
PARKEN SCHILDEHOF Zie foto 327.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000328 
Schilde

 
PARKEN SCHILDEHOF Zie foto 327.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000329 
Schilde

 
PARKEN SCHILDEHOF Pijler.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000330 
Schilde

 
Gebouwen ORANJERIE SCHILDEHOF     Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000331 
Schilde

 
DODOENSTUIN SCHILDEHOF Kruidentuin. Op de achtergrond oranjerie en conciergewoning.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000332 
Schilde

 
Gebouwen ORANJERIE SCHILDEHOF Zie foto 331.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000333 
Schilde

 
DODOENSTUIN SCHILDEHOF Zie foto 332.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000334 
Schilde

 
PARKEN SCHILDEHOF Steunpilaren.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000335 
Schilde

 
PARKEN SCHILDEHOF Poort.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000336 
Schilde

 
Gebouwen PUTTENHOF Inkompoort vormingscentrum Puttenhof.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000337 
Schilde

 
Gebouwen PUTTENHOF Zijgevel gebouw en inkompoort.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000338 
Schilde

 
Gebouwen PUTTENHOF Luchtfoto van het domein.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000339 
Schilde

 
Gebouwen GEMEENTEHUIS Turnhoutsebaan 202. Later muziekschool, vredege-recht.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000340 
Schilde

 
Gebouwen GEMEENTEHUIS Zie foto 340 Hoofdingang gemeentehuis.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000341 
Schilde

 
KERKEN SINT-GUIBERTUSKERK Kerkplein.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000342 
Schilde

 
KERKEN SINT-GUIBERTUSKERK Toren. Zie foto 343.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000343 
Schilde

 
KERKEN SINT-GUIBERTUSKERK Kerktoren in een winters landschap.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000344 
Schilde

 
  Sluisbunker nr. 12 op de Anti-Tankgracht in de vroegere Versterkte Stelling Antwerpen. Gerestaureerd in 1985.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000345 
Wijnegem

 
Kastelen KASTEEL BELVEDERE Broekstraat 15. Kasteel 'Kijckuit' of 'Belvédère'. Eigendom familie van Havre.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000346 
Wijnegem

 
Kastelen CASTELLUM DE WYNEGHEM Kopergravure uit Leroy, Notitia..    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000347 
Schoten

 
PARKEN VORDENSTEIN     Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000348 
Schoten

 
Kastelen KASTEEL VAN SCHOTEN Kasteel als achtergrond voor het 22e volksdansfestival, 11-18 juli 1980.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000349 
's-Gravenwezel

 
KLASFOTO GEMEENTELIJKE SCHOOL Anno 1900    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000350 
's-Gravenwezel

 
BAKHUIS GILLES DE PELICHYLEI Bakhuis van tijdens de oorlog verdwenen hoeve halverwege 's-Gravenwezel- Schilde, 8/8/39. Fr. Van Doninck, Veldstraat 79 Brasschaat.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000351 
's-Gravenwezel

 
Hoeven SINT-JOBSTEENWEG Oude frankische hoeve met rieten dak. Waar deze hoeve langs de Sint-Jobsteenweg stond is niet gekend.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000352 
's-Gravenwezel

 
Hoeven  Wasgoed aan drooglijn.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000353 
's-Gravenwezel

 
Hoeven  Huisje van de familie Simons?    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000354 


 
Hoeven      Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000355 
's-Gravenwezel

 
Kastelen GROOT KASTEEL     Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000356 
's-Gravenwezel

 
DORPSKERN KERKSTRAAT Luchtfoto. Kerstraat vanaf huis De Vocht tot hoek Moerstraat. Zicht Moerstraat tot hoeve 'De Schans' en op Kerkelei nu Frans Pauwelslei.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000357 
's-Gravenwezel

 
KLASFOTO GEMEENTELIJKE SCHOOL Anno 1919. Bord met opschrift: To the Americans. After the struggle for Right at Work. To the pupils of Hudson. The children from 's Gravenwezel.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000358 
's-Gravenwezel

 
PROCESSIE DEVOTIE Sacramentsprocessie, het rustaltaar aan het rusthuis.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000359 
's-Gravenwezel

 
Hoeven  Wijnegemsteenweg De Schuur.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000360 
's-Gravenwezel

 
Hoeven DE LINDENHOEVE Lindenhoeve, Wijnegemsteenweg 101. Hoeve was eigendom van de familie Cornet d'Elzius de Peissant en werd met bijhorende weiden en velden gepacht door Alfons Dils die er een landbouwbedrijf uitbaatte tot 1972? Later restaurant 'Lindenhoeve' uitgebaat door Stan Aerts. Links van de hoeve liep een dreef met linden tot aan de beek (lindendreefke genoemd) vandaar waarschijnlijk de naamkeuze voor het restaurant. Deze hoeve werd door een brand volledig vernield op 18 juli 2009.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000361 
's-Gravenwezel

 
Hoeven DE LINDENHOEVE Zie foto 361    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000362 
's-Gravenwezel

 
Hoeven HOEVE MORTELMANS St. Jobsteenweg/hoek voetweg.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000363 
's-Gravenwezel

 
Hoeven  Moerstraat. Vermoedelijk is dit de hoeve naast het kerkhof.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000364 
's-Gravenwezel

 
PROCESSIE DEVOTIE Vorming van de processie in de Kerkstraat t.h.v. pastorie. 28/05/1978    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000365 
's-Gravenwezel

 
PROCESSIE DEVOTIE  van l nr r: August Van Echelpoel; ? ;Gustaaf Verdyck; Gaston Asselbergs; Schepen Karel De Meutter; Jos Van Poppel; Renè De Mol; E.H. Paul Huysmans; Paul Spaas; Krekels; Louis Verdyck; Kris Borstlap.   Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000366 
's-Gravenwezel

 
PROCESSIE DEVOTIE  van l nr r: Mia Smet(Corluy); Schepenen Karel De Meutter; Wijckmans; Burgemeester Karel Borstlap; Schepen?; Van Bavel; Jos Van Poppel; ?; Renè De Mol; Verdijck?; Krekels; Kris Borstlap; ?;    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000367 
's-Gravenwezel

 
PROCESSIE DEVOTIE Leden van volksdansgroep Mieke Stout. van l nr r: ?;?;?;?.Helga Raes; Joris Nachtegaele    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000368 
's-Gravenwezel

 
PROCESSIE DEVOTIE Rustaltaar opgericht aan het Rusthuis. Hoek Kerkstraat/Gillès de Pélichylei.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000369 
's-Gravenwezel

 
DORPSGEBEURTENISSSEN  Huldiging? Oudaen.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000370 
's-Gravenwezel

 
DORPSGEBEURTENISSSEN  Zie foto 370.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000371 
's-Gravenwezel

 
DORPSGEBEURTENISSSEN  Veldlei t.h.v. nr. 5. van l nr. r: ?; André Vekemans; Christel Verbeeck.   Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000372 
's-Gravenwezel

 
KLOOSTER  +/- 1932 Oudleerlingen op retraite in het klooster. Foto genomen in het park.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000373 
's-Gravenwezel

 
DORPSGEBEURTENISSSEN HULDIGING BURGEMEESTER CHARLES CORNET DE PEISSANT 's Gravenwezel 25/8/1929 Graaf Charles Cornet;   Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000374 
's-Gravenwezel

 
DORPSGEBEURTENISSSEN HULDIGING BURGEMEESTER CHARLES CORNET DE PEISSANT Zie foto 374. Stoet met verenigingen.     Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000375 


 
  Optreden volksdansgroep. Waar?    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000376 


 
  Zie foto 376.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000377 
's-Gravenwezel

 
DORPSGEBEURTENISSSEN   ?;?; Jules Van Nuffel; Louisa Michels; Maurice Van Nuffel; Karin Van Nuffel?   Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000378 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN TENTOONSTELLING DEVOTIE Tentoonstellingskasten met bedevaartvaantjes; gebeds-boeken van l nr r: Martha Mertens   Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000379 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN TENTOONSTELLING DEVOTIE verzameling kruisbeelden en wijwatervaatjes. van l nr r: Mevr.Dewals, Elvire Reussens; Kristel Dewals.   Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000380 
's-Gravenwezel

 
VERENIGINGEN KSA Uitstap per fiets met KSA 's-Gravenwezel naar 't Boshuisje in periode 1940-44.  Van l nr r; van b nr o: Bovenste rij: Hendrik Borstlap; Frans Mariën; Theo Rombouts; Karel Borstlap; Fons en Melle; Frans De Ridder; Walter D'Hulster. Middenste rij: Victor Rombouts; Constant Van Gastel; Roger Janssens; Eduard Dierckx; Jozef De Backer; Piet Van Hullebusch. Onderste rij: Gerd Guns; Jo Guns; Marcel Van Nuffel.   Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000381 
Schilde

 
PATERS VAN SCHEUT KLOOSTERLEVEN Jublilarissen 14-7-1982 van l nr r: Verkinderen Michel - 50j geloften Bonhomme Alex - 75 j geloften Puttemans Jules - 70 j geloften Janssen Jos - 50 j priester Kektor Karte - 60 j geloften Coucke Paul - 60 j geloften en priester.   Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000382 


 
PARKEN  Zicht op vijver?    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000383 
's-Gravenwezel

 
DOCUMENTEN SINT-CATHARINAKERK Voor het leveren van was aan het 'Broederschap van Onze Lieve Vrouw' te S gravenwezel door Petrus Peeters. 18 augustus 1837.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000384 
's-Gravenwezel

 
DOCUMENTEN SINT-CATHARINAKERK Ontvangen van Cornelius Franciscus Verhoeven, Deken van het 'Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Bijstand', de somme van vijfenveertig en eenen halve francs voor het celebrèren van 13 mysen geduerende het jaer 1837 & 1838. Voldaen den 13 juny 1838. S'Gravenwezel, Corn. Broeckx Pastor    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000385 
's-Gravenwezel

 
DOCUMENTEN SINT-CATHARINAKERK ..?.. Verwerkt voor den Roozenkrans 12 pond wasch Comt te Bedraegen de somme van dry guldens 3 0. S'Gravenwezel den 2 junius 1827. J J Berckmans ..? . Voldaen den 17 junius door Josephus Brans.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000386 
's-Gravenwezel

 
DOCUMENTEN SINT-CATHARINAKERK Ontvangen van de Directeurs der Procesjei van s' Gravenwezel eene somme van zestien francs en zeventig centimen voor den solemneilen dienst en ???. Scherpenheuvel den 9sten juny 1838.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000387 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen GEMEENTELIJKE SCHOOL Turnzaal.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000388 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen GEMEENTELIJKE SCHOOL Gang langs de klasloalen.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000389 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen GEMEENTELIJKE SCHOOL Toegang via Kerkelei, nu Frans Pauwelslei tot speelplaats.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000390 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen GEMEENTELIJKE SCHOOL School gebouwd (halve cirkel)rond speelplaats.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000391 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen GEMEENTELIJKE SCHOOL Gang langs de klaslokalen.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000392 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen SCHOOL Heilig Hart van Maria Instituut. Zicht op schoolgebouwen, foto genomen in de tuin van het klooster.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000393 
's-Gravenwezel

 
  Wegwijzer op de hoek van Sint-Jobsteenweg. Hout en met beeldhouwwerk. Inscriptie: Botermelk, Kasteel, Hof ter Linden, Gemeenteschild.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000394 
's-Gravenwezel

 
Hoeven DUIVENDAALHOEVE Molenakker 14 Thans bewoond door Jan De Cadt en zijn gezin. Casteleynshoeve. Woonhuis met stallingen. Op het erf een waterput. Deze hoeve ligt in de schaduw van het Groot Kasteel.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000395 
's-Gravenwezel

 
Hoeven DUIVENDAALHOEVE Zie foto 395. Op achtergrond het Groot Kasteel.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000396 
's-Gravenwezel

 
Hoeven DE BRAKKEN Sint-Jobsteenweg 19. Een eindje voorbij het Catershof stond een klein boerderijtje dat een stedeke werd genaamd en naar de naam "den Tackaert" luisterde. Het is niet uitgesloten dat den Tackaert het huidige pand "Ter Brakken" (Sint-Jobsteenweg 19) was. Boven de inkomdeur staat op de sluitsteen het jaartal 1778. Indien dit pittoresk gebouw wel degelijk den Tackaert is geweest, dan wijst dit jaartal eveneens op een verbouwing, want den Tackaert bestond al in de 17de eeuw. Vandaag vormen de Brakken twee woningen die nog steeds bewoond zijn. Het gebouw is geklasseerd.     Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000397 
's-Gravenwezel

 
Hoeven DE BRAKKEN Zie foto 397.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000398 
's-Gravenwezel

 
Hoeven DEN FLINCKHEUVEL Sint-Jobsesteenweg. Deze oude hoeve is gelegen op de wijk "De Brakken" waar vroeger barakken hebben gestaan, op terreinen toebehorend aan de familie Gillès de Pélichy. In de sluitsteen boven de deur leest men het jaartal 1779. Vermoedelijk werden er in dat jaar verbouwingen uitgevoerd, want den Flinckheuvel is een stuk ouder dan 1779. Het gebouw werd reeds vermeld in de 17e eeuw, maar het is niet uitgesloten dat haar oorsprong teruggaat tot in de middeleeuwen. Den Flinckheuvel was namelijk een heerlijke hoeve en vandaag behoort zij trouwens nog tot de eigendommen van het kasteel met als huidige eigenaar Axel Vervoordt. De Flinckheuvel wordt ook wel eens verbrande hoeve genoemd. In 1949 brandde het gebouw gedeeltelijk af. Na de brand kreeg het zijn huidig uitzicht en werd nog bewoond door de Heer Bastlé, burgemeester van 's-Gravenwezel van 1959 tot 1964. De hoeve is een mooi exemplaar uit vroegere tijden. Zeer stevig gebouwd met een prachtige tuin. De voormalige eigenaar baron de Pélichy liet er restauratiewerken uitvoeren. Vandaag is den Flinckheuvel een betere horecazaak. Zeer geschikt voor exclusieve feesten, recepties en zomeer.     Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000399 
's-Gravenwezel

 
Hoeven DEN FLINCKHEUVEL Zie foto 399    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000400 
's-Gravenwezel

 
Hoeven DEN FLINCKHEUVEL Zie foto 399.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000401 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen  Gillès de Pélichylei 1. Achtereenvolgens: Spar, Kaaswinkel, Dine & Dance, Chatoo.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000402 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen  Sint-Jobsteenweg 1. Woning afgebroken en vervangen door appartementen, 1979/1980?    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000403 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen  Sint-Jobsteenweg 1 en 3. Op nr 3 woont familie Sevenans.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000404 
's-Gravenwezel

 
 WIJNEGEMSTEENWEG Zicht op Wijnegemsteenweg van hoek Veldlei naar Moerstraat.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000405 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen FRANS PAUWELSLEI Frans Pauwelslei 10. Bewoond door: L. Van Dijck- Loots.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000406 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen WIJNEGEMSTEENWEG Wijnegemsteenweg 31.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000407 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen WIJNEGEMSTEENWEG Wijnegemsteenweg 78.     Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000408 
Schilde

 
Gebouwen WATERLAATSTRAAT     Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000409 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen VELDLEI Veldlei 12.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000410 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen VELDLEI Veldlei 46-48-50.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000411 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen FRANS PAUWELSLEI Frans Pauwelslei.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000412 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen FRANS PAUWELSLEI Frans Pauwelslei 30. Bewoond door: Weduwe G. Jacobs    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000413 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen FRANS PAUWELSLEI Frans Pauwelslei 24-26. Nr. 24 werd bewoond door: August Dierckx-Dieltjens (Line baatte er een winkel uit) Nr. 26 werd bewoond door: Gaston Willems-Dieltjens.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000414 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen FRANS PAUWELSLEI Frans Pauwelslei 14 werd bewoond door: Frans Breugelmans-Smolders (ouders van Rik Breugelmans).     Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000415 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen VELDLEI Veldlei Werd bewoond door: Evers?    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000416 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen VELDLEI Veldlei 2. Werd bewoond door: Karel Borstlap-Reussens.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000417 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen VELDLEI Veldlei 43-45.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000418 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen VELDLEI Veldlei 4. Werd bewoond door: Joseph Van Echelpoel-Van Heyste (was toen een verfwinkel). Nu bewoond door: Leo Driesen-De Groof.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000419 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen KERKSTRAAT Kerkstraat 50. Werd bewoond door: Jan Van Renterghem-Van Gucht & hun dochter J. Gibis-Van Renterghem; Nu een broodjeszaak 'Panini',     Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000420 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen KERKSTRAAT Kerkstraat Restaurant 'De Wezel'?    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000421 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen KERKSTRAAT     Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000422 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen KERKSTRAAT     Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000423 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen KERKSTRAAT     Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000424 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen WIJNEGEMSTEENWEG     Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000425 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen WIJNEGEMSTEENWEG     Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000426 
's-Gravenwezel

 
Gebouwen WIJNEGEMSTEENWEG     Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000427 
Schilde

 
Gebouwen WATERLAATSTRAAT     Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000428 
Schilde

 
Gebouwen WATERLAATSTRAAT     Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000429 
Schilde

 
Gebouwen WATERLAATSTRAAT     Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000430 
Schilde

 
Gebouwen WATERLAATSTRAAT     Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000431 
Schilde

 
Gebouwen WATERLAATSTRAAT     Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000432 
Schilde

 
Gebouwen WATERLAATSTRAAT     Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000433 
Schilde

 
Gebouwen WATERLAATSTRAAT     Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000434 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN TENTOONSTELLING "KLEDERDRACHTEN -TEXTIEPARELS 1830-1930" 6-7 & 13-14 oktober 2001.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000435 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN TENTOONSTELLING "KLEDERDRACHTEN -TEXTIEPARELS 1830-1930" Zie foto 435.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000436 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN TENTOONSTELLING "KLEDERDRACHTEN -TEXTIEPARELS 1830-1930" Zwarte kapmantel.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000437 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN TENTOONSTELLING "KLEDERDRACHTEN -TEXTIEPARELS 1830-1930" Huwelijkskledij in zwart satijn. rok, bloes geborduurd met bloemen, vest met geborduurde galons. 1865.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000438 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN TENTOONSTELLING "KLEDERDRACHTEN -TEXTIEPARELS 1830-1930" Schilderij van Eduard Van Offel, de Processie te 's-Gravenwezel.     Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000439 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN TENTOONSTELLING "KLEDERDRACHTEN -TEXTIEPARELS 1830-1930" Naaister: zwart kleed met wit kanten kraagje.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000440 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN TENTOONSTELLING "KLEDERDRACHTEN -TEXTIEPARELS 1830-1930" Dameskledij bestaande uit zwarte rok, witte bloes en zwart vestje.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000441 
's-Gravenwezel

 
MARIABEELDEN TENTOONSTELLING "KLEDERDRACHTEN -TEXTIEPARELS 1830-1930" Zwarte kapmantel.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000442 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN TENTOONSTELLING "KLEDERDRACHTEN -TEXTIEPARELS 1830-1930" Herenfiguur.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000443 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN TENTOONSTELLING "KLEDERDRACHTEN -TEXTIEPARELS 1830-1930" Damesfiguur.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000444 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN TENTOONSTELLING "KLEDERDRACHTEN -TEXTIEPARELS 1830-1930" Zwarte parasol en neusdoek.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000445 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN TENTOONSTELLING "KLEDERDRACHTEN -TEXTIEPARELS 1830-1930" Beeld hoe vroeger de was werd gedaan. Ketel water werd met hout warm gestookt op een fornuis. Tenen wasmand.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000446 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN TENTOONSTELLING "KLEDERDRACHTEN -TEXTIEPARELS 1830-1930" Zwarte schoolschort met vooraan platte plooien.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000447 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN TENTOONSTELLING "KLEDERDRACHTEN -TEXTIEPARELS 1830-1930" Kanten muts.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000448 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN TENTOONSTELLING "KLEDERDRACHTEN -TEXTIEPARELS 1830-1930" Dames hoed, met linten.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000449 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN TENTOONSTELLING "KLEDERDRACHTEN -TEXTIEPARELS 1830-1930" Boeren pet.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000450 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN TENTOONSTELLING "KLEDERDRACHTEN -TEXTIEPARELS 1830-1930" Hoge hoed, zwart.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000451 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN TENTOONSTELLING "KLEDERDRACHTEN -TEXTIEPARELS 1830-1930" Strohoed of 'tits'.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000452 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN TENTOONSTELLING "KLEDERDRACHTEN -TEXTIEPARELS 1830-1930" Zwarte bolhoeden.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000453 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN TENTOONSTELLING "KLEDERDRACHTEN -TEXTIEPARELS 1830-1930" Doopkleed.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000454 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN TENTOONSTELLING "KLEDERDRACHTEN -TEXTIEPARELS 1830-1930" 6-7 & 13-14 oktober 2001. Etalagepop met kledij die gedragen werd door beenhouwer Louis Joossens, was gevestigd Wijnegemsteenweg 8.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000455 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN OPEN MONUMENTENDAG 2001 - metaal. Klep bakkersoven.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000456 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN OPEN MONUMENTENDAG 2001 - metaal. Rustbank.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000457 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN OPEN MONUMENTENDAG 2001 - metaal. Werkgerief.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000458 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN OPEN MONUMENTENDAG 2001 - metaal. Leidingen oven bakkerij H. De Ridder.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000459 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN OPEN MONUMENTENDAG 2001 - metaal. Werkgerief.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000460 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN OPEN MONUMENTENDAG 2001 - metaal.     Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000461 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN OPEN MONUMENTENDAG 2001 - metaal. Brandweerwagen.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000462 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN OPEN MONUMENTENDAG 2001 - metaal. Deurklink.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000463 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN OPEN MONUMENTENDAG 2001 - metaal. Hoefijzers op muur.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000464 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN OPEN MONUMENTENDAG 2001 - metaal. Fietsenrek.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000465 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN OPEN MONUMENTENDAG 2001 - metaal. Schouwkap met windwijzer.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000466 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN OPEN MONUMENTENDAG 2001 - metaal. Poort in smeedijzer.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000467 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN OPEN MONUMENTENDAG 2001 - metaal. Smeedijzer.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000468 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN OPEN MONUMENTENDAG 2001 - metaal. Smeedijzer.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000469 
's-Gravenwezel

 
Kloosterleven OPEN MONUMENTENDAG 2001 - metaal. Deurklink.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000470 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN OPEN MONUMENTENDAG 2001 - metaal. Modern smeedwerk.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000471 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN OPEN MONUMENTENDAG 2001 - metaal. Deel opschrift herberg ''t Hof van Wezel'.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000472 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN OPEN MONUMENTENDAG 2001 - metaal. Brievenbus.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000473 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN OPEN MONUMENTENDAG 2001 - metaal. Heemhuisjes.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000474 
's-Gravenwezel

 
Kloosterleven OPEN MONUMENTENDAG 2001 - metaal. Uithangbord.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000475 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN OPEN MONUMENTENDAG 2001 - metaal. Heemhuisjes.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000476 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN OPEN MONUMENTENDAG Steen jaartal 1779 gebeiteld.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000477 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN OPEN MONUMENTENDAG 2001 - metaal. Hekwerk in smeedijzer.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000478 
's-Gravenwezel

 
Kloosterleven OPEN MONUMENTENDAG 2001 - metaal. Standbeeld Lodewijk De Vocht Brons    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000479 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN OPEN MONUMENTENDAG 2001 - metaal. Smeedwerk.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000480 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN OPEN MONUMENTENDAG 2001 - metaal. Ijzeren beslag op deur.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000481 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN OPEN MONUMENTENDAG 2001 - metaal. Schouwkap met windwijzer.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000482 
's-Gravenwezel

 
DORPSGEBEURTENISSSEN  Z.K. Hoogheid Prins Albert bezoekt het kamp van 's Gravenwezel. September 1942 Prins Albert; ?   Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000483 
's-Gravenwezel

 
DORPSGEBEURTENISSSEN  Zie foto 483. Prins Albert; ?   Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000484 
's-Gravenwezel

 
DORPSGEBEURTENISSSEN  Zie foto 483. Prins Albert; ?   Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000485 
's-Gravenwezel

 
DORPSGEBEURTENISSSEN  Zie foto 483. Prins Albert.   Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000486 
's-Gravenwezel

 
DORPSGEBEURTENISSSEN  Zie foto 483. Prins Albert.   Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000487 
's-Gravenwezel

 
DORPSGEBEURTENISSSEN  Zie foto 483. Prins Albert.   Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000488 
's-Gravenwezel

 
DORPSGEBEURTENISSSEN  Zie foto 483. Prins Albert; ?   Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000489 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN UITSTAPPEN EN WANDELINGEN Postel - 2001 Vooraan van l nr r. Yolande Bini; Maarten Clemens; ?; ?. 2e rij: André Brees;?; Lea Suanet; Mariette ; ?; Frank Vermeren; Sus Vermeiren; ?;?;   Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000490 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN PRAATCAFE 02/04/2004. Onderwerp: Wielrennen. Yvonne Renders; Willy Van Leemput.   Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000491 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN PRAATCAFE Zie foto 491. Marc Wouters; André Brees.   Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000492 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN UITSTAPPEN EN WANDELINGEN 2004    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000493 
's-Gravenwezel

 
 TEXTIEL Textiel geschonken door het klooster 's Gravenwezel.    Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000494 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN ONDERHOUD  Schilderen houtwerk aan de ambachtengalerij. Marcel Oorts; Sus Vermeiren.   Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000495 
's-Gravenwezel

 
  Michel en Frieda aan het werk in het documentatiecentrum Dr. Jozef Weyns; Kerkstraat 17a. Michel Le Clair; Frieda Sanders.   Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000496 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN   Jozef Verckens; Martha Anthonissen; André Brees.   Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000497 
's-Gravenwezel

 
VERHUIS UIT KERKSTRAAT 17  Inpakken dossiers. Mieke Verwimp; Martha Anthonissen   Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000498 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN   Sus Vermeiren; Maurice Van Nuffel.   Klik voor een grotere afbeelding  02 FOTO000499 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN UITSTAPPEN EN WANDELINGEN     Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000500 
's-Gravenwezel

 
DORPSGEBEURTENISSSEN KOERS ACHTER DERNY'S 9de uitgave: 18/08/2003. 1ste maal met profs. Erepodium:1 Maria De Clercq 2 Edwin Smeulders 3 Sven Nijs ?; Edwin Smeulders; ?; Maria De Clercq; Sven Nijs; ?; Vooraan: Burgemeester Yolande Avondroodt; Schepen Jef Couwels.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000501 
's-Gravenwezel

 
DORPSGEBEURTENISSSEN KOERS ACHTER DERNY'S Zie foto 501 Doortocht tijdens het onweer. ?   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000502 
's-Gravenwezel

 
      Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000503 
's-Gravenwezel

 
      Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000504 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN JUBILEUM KRING 40 jaar heemkring.    Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000505 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN JUBILEUM KRING Zie foto 505.    Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000506 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN JUBILEUM KRING Zie foto 505.    Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000507 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN HEEMFEESTEN 2005? Jozef Verckens; ?.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000508 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN HEEMFEESTEN 2005? Jozef Verckens; ?; Gusta?   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000509 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN HEEMFEESTEN 2005? Ann Boudry; Roger Willems; Lea Suanet.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000510 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN ONDERHOUD  Reinigen van café Fik Tubbax in ambachtengalerij. Lea Suanet.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000511 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN ONDERHOUD  Schoenen en laarzen poetsen in de keuken van de heemhuisjes. Mieke Verwimp; Martha Anthonissen.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000512 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN ONDERHOUD  Lea aan het werk op de binnenkoer. Lea Suanet.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000513 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN ONDERHOUD  Poetsen kachel café Fik Tubbax. Anita Couwels.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000514 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN PRAATCAFE 11/02/2005. Onderwerp: De School van toen. Rik Breugelmans; Michel Oorts; Leon Lembrechts; Leen Van Genechten.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000515 
Schilde

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN BEZOEK TENTOONSTELLINGEN Museum Albert Van Dijck - "Antwerpen, zijn Schelde, zijn haven,...; te Schilde. 04/12/2004 2e rij: Jozef Verckens, Michel Le Clair; Lieve Boeckxstaens; André Brees; Sus Vermeiren; Frieda Sanders. 1e rij: Gids?; Ann Boudry; Mariette?; Maarten Clemens; Yolande Bini; Martha Anthonissen; Anita Couwels; Roger Willems.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000516 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN   Raf Lenie; ?.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000517 
's-Gravenwezel

 
  Bewoners van het Rusthuis Sint-Lodewijk komen pannenkoeken eten. L van tafel: ?; Zuster Lutgart; R van tafel: Mr. François; ?; ?.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000518 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN PRAATCAFE 09/02/2007. Onderwerp: Ijsschaatsen en ijshockey.  Antoine Van Peteghem.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000519 
's-Gravenwezel

 
Kloosterleven PRAATCAFE Zie foto 519. Antoine Van Peteghem.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000520 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN  16/05/2003 Anita Couwels; Antoine Van Peteghem; José Smits; Lea Suanet; Maarten Clemens.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000521 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN  Pannenkoeken bakken op 1e zondag? José Smits.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000522 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN PRAATCAFE Zie foto 519. Antoine Van Peteghem.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000523 
's-Gravenwezel

 
MUSEUM DE DRIE ROZEN  Uitleg door gids aan de bezoekers van ons museum. Mon Vermeiren.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000524 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN  Zie foto 522. Anita Couwels; José Smits; Lea Suanet.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000525 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN   Anita Couwels; José Smits; Lea Suanet.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000526 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN  Zie foto 522. José Smits.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000527 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN  Zie foto 522. José Smits.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000528 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN PROJECT ONT-MOET EN ONT-DEK Bord met naam Heemkring in braille, aangebracht aan ingang van de heemhuisjes.    Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000529 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN PROJECT ONT-MOET EN ONT-DEK 17/07/2003. Aankomst van de deelnemers. Christiane Van Damme; ?; ?; ?; ?; ?; Ann Boudry.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000530 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN PROJECT ONT-MOET EN ONT-DEK  1e rij: Christiane Van Damme; ?; ?; 2e rij: ?; ?;   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000531 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN PROJECT ONT-MOET EN ONT-DEK Zie foto 530. Optreden van volksdansgroep uit ??? op onze binnenkoer.    Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000532 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN PROJECT ONT-MOET EN ONT-DEK Zie foto 530. Aankomst deelnemers.    Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000533 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN PROJECT ONT-MOET EN ONT-DEK Zie foto 530. Buffet aangeboden aan de deelnemers.    Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000534 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN PROJECT ONT-MOET EN ONT-DEK Zie foto 530. Beschilderen van gelaat met tekening.    Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000535 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN PROJECT ONT-MOET EN ONT-DEK Zie foto 530. Aankomst deelnemers. J?; ?; ?; Jozef Verckens   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000536 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN PROJECT ONT-MOET EN ONT-DEK Zie foto 530. Optreden volksdansgroep uit ??? op de binnenkoer.    Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000537 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN PROJECT ONT-MOET EN ONT-DEK Opschrift Heemmuseum De Drie Rozen in braille.    Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000538 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN SPELNAMIDDAG Lepelkoers in de zaal.    Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000539 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN HEEMFEESTEN Supporteren van op het terras voor je favoriete renner.  Rechtstaand: Antoine Van Peteghem.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000540 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN PRAATCAFE 06/06/2003. Onderwerpen: Blinden en slechtzienden. Emmaneul De Bom l nr r: Ann Boudry; Gerda Van Houdt; Andrè Brees.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000541 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN PRAATCAFE Zie foto 541.  l nr r: Peter Moreaux; Willy Van Leemput.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000542 
's-Gravenwezel

 
 TENTOONSTELLING HEEMFEESTEN 20/06/2003. Tentoonstelling door kringleden: Fotografie - Beschilderen zijde - Smeedwerk ....    Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000543 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN HEEMFEESTEN 22/06/2003. Lotjes verkopen op ons terras. Tafel vooraan, l nr r: Jozef Verckens; Ann Boudry; Willy Van Leemput; Mevr. Van Leemput.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000544 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN HEEMFEESTEN 22/06/2003. Drukte in de keuken, afwassen, pannenkoeken bakken enz... l nr r: Martha Anthonissen; ?; ?; José Smits; Lea Suanet.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000545 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN PROJECT ONT-MOET EN ONT-DEK Enkele deelnemers betasten voorwerpen, uitleg in braille. Staand l nr r: Maarten Clemens; Ann Boudry; André Brees.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000546 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN PROJECT ONT-MOET EN ONT-DEK Zie foto 546. l nr r: Ann Boudry; ?; ?.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000547 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN HEEMFEESTEN 22/06/2003. Tafel l nr r: Elise Willeme; Paul Rombouts; Mevr. Rombouts; Anita Vervoort. Garçon: Mon Vermeiren.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000548 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN PROJECT ONT-MOET EN ONT-DEK Zie foto 530. Optreden volksdansgroep uit ??? op onze binnenkoer.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000549 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN TENTOONSTELLING HEEMFEESTEN Zie foto 543.    Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000550 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN SPELNAMIDDAG Oude volksspelen. l nr r: ?; Eva Van Hoye; Mevr. Betty Van Hoye; ?;   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000551 
's-Gravenwezel

 
  Wapenschild 's-Gravenwezel op hout.    Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000552 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN HEEMFEESTEN Winnares tombola. l nr r: Jozef Verckens; ?.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000553 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN HEEMFEESTEN Winnaar tombola. l nr r: Mr. Van Hoye met kleinzoon; ?.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000554 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN HEEMFEESTEN Winnares tombola. l nr r: Jozef Verckens; Simone Aerts; ?.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000555 


 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN 1 MEI UITSTAP 2005 - Nijmegen. Voor het vertrek worden bloemenkransen opgehanden aan diverse kapelletjes. Kapelletje boom Wijnegemsteenweg werd opgefrist en teruggehangen. Roger Willems.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000556 


 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN 1 MEI UITSTAP 2005 - Nijmegen. Zie foto 556.    Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000557 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN 1 MEI UITSTAP 2005 - Nijmegen. Opfrissen kapel Gillès de Pélichylei. Zie foto 556.  Lea Suanet.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000558 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN 1 MEI UITSTAP 2005 - Nijmegen. Ophangen bloemenkrans aan kapel Gillès de Pélichy voor vertrek 1 mei uitstap. l nr r: Roger Willems; Anita Couwels, Ann Boudry; Maurice Van Nuffel.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000559 


 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN 1 MEI UITSTAP 2005 - Nijmegen. Zie foto 556.    Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000560 


 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN 1 MEI UITSTAP 2005 - Nijmegen. Zie foto 556.    Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000561 


 
  Poldermuseum te Lillo.    Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000562 


 
  Bezoek Lillo. l nr r: De Blende; ?; gids; Frank Vermeren; Lea Suanet; Ann Boudry.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000563 


 
  Uithangbord te Lillo.    Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000564 


 
  Bezoek aan Lillo. lnr r: ?;?;Frank Vermeren; Jozef Verckens;gids;Maarten Clemens;Mariette Spies.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000565 


 
   l nr r: Marcel Oorts;?;?;Paul Spaas;Mevr. Spaas;gids;De Blende.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000566 


 
  Zicht op kerncentrales Doel.    Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000567 


 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN 1 MEI UITSTAP 2002 - Doornik. l nr r: Mevr & Mr. Robert Mertens; Janssens; Marcel Oorts.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000568 


 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN 1 MEI UITSTAP 2002 - Doornik.     Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000569 


 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN 1 MEI UITSTAP 2002 - Doornik.    Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000570 


 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN 1 MEI UITSTAP 2002 - Doornik.    Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000571 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN   l van tafel:Denise De Meulder;?;?;Lea Suanet;Van Hul. r van tafel:Clara Garmijn;?.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000572 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN   l nr r:?;?;Martha Anthonissen;André Brees;Maarten Clemens.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000573 


 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN 1 MEI UITSTAP 2002 - Doornik. Gids. 1e rij:Ann Boudry;Anita Couwels;Lea Suanet. 2e rij:?;?;Roger Willems.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000574 


 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN 1 MEI UITSTAP 2002 - Doornik.    Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000575 


 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN 1 MEI UITSTAP 2002 - Doornik. Gids. 1e rij:Mieke Schillebeeckx;Mon Vermeiren;Van Hul;?. 2e rij:Mariette Spies;Mieke Daniëls.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000576 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN JUBILEUM KRING 13/05/2005. Academische zitting viering 45 jaar heemkring. l nr r: 1e rij: Burgemeester Yolande Avondroodt. 2e rij: ?; Fons Meyvisch; 3e rij: Maarten Clemens; José Smits; ?; 4e rij: Mevr. en Mr. Sus Vermeiren   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000577 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN JUBILEUM KRING Zie foto 577. l nr r: Martha Anthonissen; Maurice Van Nuffel; Mieke Verwimp.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000578 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN JUBILEUM KRING Zie foto 577. l nr r: Rik Breugelmans; Maria De Schutter. 2e rij: Fons Meyvisch; Anita Couwels. 3e rij: Elvire Reussens; José Smits; Hugo Lambrechts. 4e rij: Mon Vermeiren; André Verbeeck.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000579 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN JUBILEUM KRING Zie foto 577. l nr r: Marcel Oorts; José Smits; Rik Breugelmans; Maria De Schutter.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000580 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN JUBILEUM KRING zie foto 577. Opening door burgemeester. l nr r: Burgemeester Yolande Avondroodt; Sim Dockx.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000581 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN JUBILEUM KRING Zie foto 577. Sim Dockx bij het voordragen van haar gedicht. Sim Dockx.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000582 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN JUBILEUM KRING Zie foto 577. Voorzitter Heemkunde Antwerpen aan het woord. l nr r: Karel Van den Bosch; Sim Dockx.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000583 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN JUBILEUM KRING Zie foto 577. l nr r: Daniël Garmijn; Roger Willems; José Smits; Elvire Reussens.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000584 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN JUBILEUM KRING Zie foto 577.  l nr r: Maarten Clemens; Ann Boudry; Anita Couwels; Roger Willems; Marcel Oorts.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000585 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN JUBILEUM KRING Zie foto 577. l nr r: Mon Vermeiren; Kris Borstlap.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000586 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN JUBILEUM KRING Zie foto 577. l nr r: ?; Karel Van den Bosch; Hugo Lambrechts; Mevr. Lambrechts.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000587 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN JUBILEUM KRING Zie foto 577.  l nr r: Marcel Oorts; Maarten Clemens.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000588 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN JUBILEUM KRING Zie foto 577. l nr r: 1e rij: Rit ?; Kris Borstlap. 2e rij: Sim Dockx; Jean Xhoffer; Fons Meyvisch; ?; Roger Willems. 3e rij: Mariette Spies; Lea Suanet; Elvire Reussens. 4e rij: Sus Vermeiren.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000589 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN JUBILEUM KRING Zie foto 577. l nr r: ?; Jozef Verckens; ?; ?.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000590 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN JUBILEUM KRING Zie foto 577. l nr r: Sim Dockx; Jozef Verckens.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000591 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN SPELNAMIDDAG 2005. Rummicub spelen. l nr r: Mariette Spies; ?; Martha Anthonissen; Jozef Verckens.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000592 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN OPEN MONUMENTENDAG 2005 - hout. Bloemstukken op hout verwerkt. l nr r: Patrick Anthoni; Leon Lembrechts; Antoinette Hul; ?; ?.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000593 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN OPEN MONUMENTENDAG 2005 - hout. Bloemstukken en maquette van de heemhuisjes. l nr r: Mon Vermeiren; Schepen Jef Couwels.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000594 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN OPEN MONUMENTENDAG 2005 - hout. Beeldhouwwerk en bloemstukken. l nr r: Jean Xhoffer; Mieke Verwimp; Schepen Jef Couwels; Mevr. Devroe.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000595 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN SPELNAMIDDAG 08/2005. De reus 'Baas Gansendonck'.    Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000596 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN OPEN MONUMENTENDAG 2005 - hout.  l nr r: Mon Vermeiren; Leon Lembrechts.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000597 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN SPELNAMIDDAG 08/2005. De reus 'Baas Gansendonck'. l nr r: Jozef Verckens; ?; Roger Willems; Maurice Van Nuffel.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000598 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN SPELNAMIDDAG 08/2005. Zie foto 598. l nr r: ?; ?; Jozef Verckens; Hugo Pas.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000599 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN SPELNAMIDDAG 08/2005 ?.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000600 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN SPELNAMIDDAG Zie foto 598. l nr r: ?; ?; Hugo Pas; Jozef Verckens.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000601 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN SPELNAMIDDAG 08/2005 l nr r: Antoine Van Peteghem; ?.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000602 
's-Gravenwezel

 
KRINGLEVEN DE DRIE ROZEN SPELNAMIDDAG 08/2005. Anita Couwels.   Klik voor een grotere afbeelding  03 FOTO000603